יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מקצועות הלימוד לוח מבחנים ספורט ברשת יצירת קשר

לוח צלצולים השעה התחלה וסיום שעת אפס 7:45- 8:30 "שחרית" – 10 דקות 8:30 – 8:40 שיעור ראשון – 40 דקות 8.40 – 9:20 שיעור שני – 50 דקות 9:20 – 10:10 הפסקה גדולה - 20 דקות 10:10 – 10:30 שיעור שלישי – 45 דקות 10.30 - 11:15 שיעור רביעי – 45 דקות 11:15 – 12:00 הפסקה קטנה – 15 דקות 12:00- 12:15 שיעור חמישי – 45 דקות 12:15 – 13:00 שיעור שישי – 45 דקות 13:00 - 13.45 הפסקה קטנה – 10 דקות 13:45 – 13:55 שיעור שביעי – 45 דקות 13:55 – 14:40 שיעור שמיני – 45 דקות 14:40 – 15:25 כדי שהשונים יוכלו לחיות יחד באו הסדר, החוק, הויתור ואפילו השינוי השופט חיים כהן

 
 
הודעות
מרחב כיתות ושכבות
מסמכים וטפסים
ספרי לימוד
הנהגת הורים
ארכיון
למידה בשעת חירום